Quyết định 12/2013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 12/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/01/2013
Trích yếu quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 15/03/2013
Công báo 87 + 88
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

về Công tác dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 22/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016