Quyết định 09/2017/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 09/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/03/2017
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Công báo 267 + 268
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật điều ước quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 108/2016/QH13
  • Ngày ban hành: 09/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016