Nghị định 95/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 95/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 12/11/2012
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 26/12/2012
Công báo 665 + 666
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 52/2015/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 30/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 44/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011