Luật 108/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 108/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 09/04/2016
Trích yếu Luật điều ước quốc tế.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 345 + 346
Văn bản liên quan