Quyết định 01/2014/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2014/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/01/2014
Trích yếu về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/03/2014
Công báo 107 + 108
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

Giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 11/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 23/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 09/02/2015

quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 01/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2014
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 137/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014