Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 18/01/2012
Trích yếu quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa","Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 03/03/2012
Công báo 171 + 172
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1610/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 16/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2014/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014