Quyết định 1610/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1610/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/09/2011
Trích yếu phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 16/09/2011
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2013/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2013

quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa","Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 18/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2012

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 30/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2014