Quyết định 911/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 911/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 -2020.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 17/06/2010
Công báo 374 + 375
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2448/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014