Nghị định 85/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 85/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/10/2012
Trích yếu về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/12/2012
Công báo 641 + 642
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 538/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 29/03/2013

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2011

sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011

hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016