Luật 80/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 80/2015/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 22/06/2015
Trích yếu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 867 + 868
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 19/11/2015
  • Ngày có hiệu lực:

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2016/QH14
  • Ngày ban hành: 29/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2016