Chỉ thị 28/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 28/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/11/2015
Trích yếu về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 1155+1156
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 80/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1573/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 11/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 11/09/2015

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/02/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012