Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 54/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 08/05/2017
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.
Người ký
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 369 + 370, 371 + 372, 373 + 374, 375 + 376
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật dược.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 06/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2012

quy định điều kiện kinh doanh thuốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 181/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014