Luật 105/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 105/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 06/04/2016
Trích yếu Luật dược.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 343 + 344
Văn bản liên quan