Thông tư 48/2015/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 48/2015/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 14/12/2015
Trích yếu sửa đổi Thông tư số 40/2015/ TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
Người ký VŨ HUY HOÀNG
Ngày hiệu lực 14/12/2015
Công báo 1227+1228
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 40/2015/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 18/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016