Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch
Số, ký hiệu 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/06/2017
Trích yếu quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN - NGUYỄN XUÂN PHÚC - NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Công báo 481 + 482
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 75/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 09/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 56/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 18/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015