Luật 56/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 56/2010/QH12
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 15/11/2010
Trích yếu Luật Thanh tra.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Công báo 165 + 166
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2014/TTLT-BXD-BNV
  • Ngày ban hành: 14/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 327/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017