Quyết định 36/2017/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 36/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/07/2017
Trích yếu về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/10/2017
Công báo 575 + 576
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 67/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 26/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 164/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014