Thông tư 33/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 01/03/2012
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/05/2012
Công báo 269 + 270
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 08/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 172/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017