Thông tư 26/2012/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 26/2012/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 12/12/2012
Trích yếu quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 27/01/2013
Công báo 21 + 22
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 26/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2015

quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2014