Quyết định 1989/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1989/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/11/2010
Trích yếu về việc ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 01/11/2010
Công báo 682 + 683
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2013/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 21/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2013

quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2013/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 21/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2013