Thông tư 16/2013/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2013/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 21/06/2013
Trích yếu quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.
Người ký NGUYỄN THÁI LAI
Ngày hiệu lực 05/08/2013
Công báo 431 + 432
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tài nguyên nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 21/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản dẫn chiếu

về việc ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1989/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 01/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2010