Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 184/2011/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 19/12/2011
Trích yếu hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHÍNH - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 10/02/2012
Công báo 107 + 108
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
 • Ngày ban hành: 14/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2012/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 16/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 200/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017