Thông tư 200/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 200/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 09/11/2016
Trích yếu quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 05 + 06
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2011/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 19/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2012

quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2012/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 16/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2012