Thông tư 18/2014/TT-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2014/TT-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 02/06/2014
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM TIẾN
Ngày hiệu lực 01/11/2014
Công báo 871 + 872
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 11/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2014

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013