Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/02/2012
Trích yếu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 -2015.
Người ký ĐỖ QUÝ DOÃN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/04/2012
Công báo 253 + 254
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 369/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 14/03/2011
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010