Thông tư 171/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 171/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 25/11/2011
Trích yếu hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 cua Thủ tương Chính phủ.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 10/01/2012
Công báo 625 + 626
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được phê duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 cua Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1097/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/10/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2011