Thông tư 130/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 130/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/12/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 20/01/2018
Công báo 349 + 350
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 120/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/08/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 87/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 26/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2013