Nghị định 120/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 120/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/08/2016
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 909 + 910
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 319/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015