Luật 97/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 97/2015/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 25/11/2015
Trích yếu Luật phí và lệ phí.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 1261+1262
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 17/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 13/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 260/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

luật Kiểm toán độc lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2011/QH12
 • Ngày ban hành: 29/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012