Luật 100/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 100/2015/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 27/11/2015
Trích yếu Bộ luật hình sự.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 1263+1264, 1265+1266, 1267+1268, 1269+1270
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc thi hành Bộ luật hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2016/L-CTN
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2016/QH13
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2016
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc đính chính Luật số 100/2015/QH13.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 3613/UBPL13
 • Ngày ban hành: 11/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: