Nghị quyết 144/2016/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 144/2016/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 29/06/2016
Trích yếu về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 30/06/2016
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

Bộ luật tố tụng hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Bộ luật hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/ NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011

về việc thi hành Bộ luật hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015