Thông tư 10/2010/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2010/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 09/09/2010
Trích yếu quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/11/2010
Công báo 581+ 582
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2017/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 24/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2017