Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2017/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 24/02/2017
Trích yếu quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký NGUYỄN NGỌC THIỆN
Ngày hiệu lực 10/04/2017
Công báo 191 + 192
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 173/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2010/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 09/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2010