Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 08/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/01/2015
Trích yếu quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/03/2015
Công báo 189 + 190
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2013

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2015

bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2015

sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015

bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016

bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2016

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016

hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/VBHN-BTC
 • Ngày ban hành: 21/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về kinh doanh hàng miễn thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 167/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 23/03/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016