Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 06/2016/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 02/11/2016
Trích yếu ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
Người ký HỒ ĐỨC PHỨC
Ngày hiệu lực 17/12/2016
Công báo 1185+1186, 1187+1188, 1189+1190, 1191+1192, 1193+1194, 1195+1196
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 24/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 80/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 28/03/2012
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2012