Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2012/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 28/03/2012
Trích yếu ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
Người ký ĐINH TIẾN DŨNG
Ngày hiệu lực 12/05/2012
Công báo 333 + 334, 335 + 336, 337 + 338
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2010/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 09/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2011/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 21/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2016/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 02/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2016