Nghị định 06/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 06/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/01/2016
Trích yếu quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/03/2016
Công báo 137 + 138
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 20/2011/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 24/03/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18a/2013/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 29/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2011/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 01/03/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2011