Thông tư 04/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 04/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/01/2012
Trích yếu quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/03/2012
Công báo 145 + 146
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/2010

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 285/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2013

về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 354/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 21/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

sửa đổi Thông tư số 04/2012/ TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2015