Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2015/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 15/01/2015
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/03/2015
Công báo 263 + 264
Văn bản liên quan
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2011/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 29/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 29/07/2011