Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/2011/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 29/07/2011
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 29/07/2011
Công báo 455 + 456
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bô luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
  • Ngày ban hành: 06/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2015/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 15/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015