Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 01/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/01/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 27/02/2012
Công báo 103 + 104
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 98/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010