Nghị định 98/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 98/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/09/2010
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 06/11/2010
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2014/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 31/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 109/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016