Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2011/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 21/06/2011
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Người ký VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
Ngày hiệu lực 05/08/2011
Công báo 419 + 420, 421 + 422
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2010/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 09/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 28/03/2012
  • Ngày có hiệu lực: 12/05/2012