Thông tư 92/2010/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 92/2010/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 05/07/2010
Trích yếu quy định về tổ chức quản lý, điều hành thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 -2020".
Người ký THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
Ngày hiệu lực 19/08/2010
Công báo 432 + 433
Văn bản liên quan