Thông tư 77/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 77/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 28/07/2017
Trích yếu hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 12/09/2017
Công báo 735 + 736, 737 + 738, 739 + 740, 741 + 742
Văn bản liên quan