Luật 58/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 58/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 20/11/2014
Trích yếu Luật bảo hiểm xã hội.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1163+1164
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 15/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật an toàn, vệ sinh lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 84/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016