Đính chính 4610/ĐC-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Đính chính
Số, ký hiệu 4610/ĐC-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 11/11/2010
Trích yếu đính chính Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.
Người ký PHÙNG VĂN NGHỆ
Ngày hiệu lực 11/11/2010
Công báo 713 + 714
Văn bản liên quan