Quyết định 444/QĐ-CKTĐ

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 444/QĐ-CKTĐ
Cơ quan ban hành BAN CHỈ ĐẠO CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỀM
Ngày ban hành 23/09/2010
Trích yếu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 23/09/2010
Công báo 583 + 584
Văn bản liên quan