Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 40/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/05/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Công báo 449 + 450, 451 + 452, 453 + 454
Văn bản liên quan