Luật 38/2013/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 38/2013/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 16/11/2013
Trích yếu Luật việc làm
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 1003+1004
Văn bản liên quan
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2015/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 31/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015